Steilia alpinsenter er FIS homologisert for SL og SSL.

I tillegg har vi en aldersbestemt SG trase som oppfyller fastsatte kriterier, høydeforskjell er 352 meter.

 

Det er T-krok heis opp til SSL start. For transport opp videre til SG start, vil det bli benyttet scootere.